Entelehija

Prof. Janek Musek je v uvodu Zgodovine psihologije zapisal, da je bilo dosedanje psihološko raziskovanje posvečeno raziskovanju človekovih negativnih duševnih stanj v primerjavi s pozitivnimi duševnimi stanji v razmerju 15:1, s čimer sodobna znanost človekovo duševnost prikazuje v neuravnoteženi luči. Kot odgovor na to stanje se je v zadnjih desetih letih razmahnila veja t. i. pozitivne psihologije, toda v slovenščini še nimamo kakšnega zares integralnega teksta o tej sveži vedi. V medicinskem smislu ji je najbližje psihonevroimunologija, znotraj katere pa je doslej največ napisal in objavil dr. Alojz Ihan.

Pred tremi leti sem napisal daljši esej z naslovom Entelehija, esej temeljnih vprašanj pozitivne psihologije in dejansko je celoten sedemstranski esej sestavljen zgolj iz vprašanj. Sicer pa izraz entelehija pomeni ”gibalo smotrnega razvoja česa do popolne, dovršene oblike“.

Esej ENTELEHIJA

Zapisano pod: 6/Humor & drugo | 15.12.2010 | Komentiranje onemogočeno

Komentarji in pingi so trenutno onemogočeni.

Komentarji onemogočeni.