J. Heider/Lao Ce: Tao vodenja, 1998

Lao Cejev Tao te čing je ena najbolj priljubljenih kitajskih knjig modrosti. Splošno je uporabna za vse, ki jih zanima vloga vodje in spretna uporaba človekovih notranjih virov v poslovnih stikih. Profesor John Heider je s pomočjo študentov sestavil knjigo, ki je še nekoliko bolj prilagojena odnosom v skupini. 

***
Območje skupine
Bodi pozoren na tišino. Kaj se dogaja, kadar se v skupini nič ne zgodi? To je območje skupine.
Če trinajst ljudi sedi v krogu, določata naravo skupinskega prostora prav vzdušje in duh sredi skupine, tam, kjer se nič ne dogaja.
Nauči se videti praznino. Ko vstopiš v prazno hišo, ali znaš začutiti razpoloženje tega kraja? Isto je z vazo ali posodo; nauči se videti njeno praznino, ki je njena uporabnost.
Besede in dejanja ljudi so njihova nazornost. Skupini dajejo obliko in vsebino.
Nasprotno pa tišine in prazni prostori odkrivajo osnovno razpoloženje skupine, temelj za vse, kar se zgodi. To je območje skupine.

Zapisano pod: 2/Moje knjige | 12.12.2010 | Komentiranje onemogočeno

Komentarji in pingi so trenutno onemogočeni.

Komentarji onemogočeni.